PTAC piemēro AS „4finance” 9000 Ls naudas sodu un pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, vērtējot patērētāja maksātspēju

PTAC piemēro AS „4finance” 9000 Ls naudas sodu un pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, vērtējot patērētāja maksātspēju

Šī gada 18.jūlijā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēma lēmumu, ar kuru AS „4finance” piemēroja naudas sodu 9000 Ls apmērā un uzlika pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kas izpaudās kā patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana, pietiekami neizvērtējot patērētāju maksātspēju. Komersantam uzlikts par pienākumu nekavējoties nodrošināt maksātspējas vērtēšanu atbilstoši likuma prasībām, tajā skaitā, uzsākt kredīta ņēmēju ienākumu pietiekamības izvērtēšanu pirms katra kredīta izsniegšanas, ja kredīts nav pakļauts likumā minētajiem izņēmumiem.

PTAC veicis AS „4finance” iekšējās kārtības, kādā tā izvērtē patērētāja spēju atmaksāt kredītu, pārbaudi attiecībā uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasību ievērošanu. PTAC konstatējis, ka komersants izsniedzis kredītus, neizvērtējot kredītu ņēmēju ienākumus, bet tikai pamatojoties uz kredīta ņēmēja kredītvēsturi (ziņām par kredīta ņēmēja vēsturisko maksājumu saistību izpildi), kas nesniedz informāciju par tā aktuālo maksātspēju kredīta ņemšanas brīdī.

No PTAC saņemtajām sūdzībām un iesniegumiem tika konstatēts, ka pirms kredītu izsniegšanas netika pilnā apmērā izvērtēta kredīta ņēmēju maksātspēja, kas radījusi daudziem patērētājiem problēmas ar kredītu atmaksu. Pilnvērtīgas maksātnespējas neizvērtēšanas rezultātā pastāv liela iespēja, ka kredīti tiek izsniegti patērētājiem, kuriem nav pietiekamu ienākumu saņemtā kredīta atmaksai, kā rezultātā patērētāji kavē kredīta atmaksu un ir spiesti maksāt līgumsodu un/vai citas sankcijas, kas ir saistītas ar savlaicīgu saistību neizpildi. Līdz ar to, gan konkrētajiem kredīta ņēmējiem, gan komersantam rodas zaudējumi un tas atstāj negatīvas sekas uz tautsaimniecības nozari kopumā.

PTAC, izvērtējot komersanta izdarītā administratīvā pārkāpuma raksturu, atzina pārkāpumu par būtisku, jo AS „4finance” ilgstoši ir izsniegusi kredītus, pienācīgā apmērā neizvērtējot kredīta ņēmēju maksātspēju, t.i., nav ieguvusi un izvērtējusi ziņas par to, vai un kādi kredīta ņēmējiem ir ienākumi, no kuriem atmaksāt saņemto kredītu un procentus par kredīta lietošanu. AS „4finance” īstenotā komercprakse skārusi plašu patērētāju loku un, iespējams, radījusi finanšu grūtības tiem patērētājiem, kuri nespēja savlaicīgi atmaksāt saņemtos kredītus. Turklāt komersants, iegūstot datus par kredītu ņēmēju ienākumiem, varēja šo risku samazināt.

Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs pie kredīta izsniegšanas var nevērtēt patērētāja maksātspēju gadījumā, kad kredīta apmērs nepārsniedz 100 latus. Plašāk par izņēmuma gadījumiem skatīt šeit.

Ar lēmuma izrakstu varat iepazīties šeit.