Iespējas

Kredītņēmēju Tiesību Aizsardzības Centra (KTAC) nodrošina kredītņēmējiem dažādas iespējas sadarbības veicināšanai un atbalstam, rūpējoties par godīgu, taisnīgu un cilvēcīgu sadarbības veidošanu kredītņēmēju un kreditētāja starpā.

Atbilstošo likumdošanas normu aktualizēšana, informēšana par to izmaiņām attiecībā uz kreditēšanas tirgu.
Kredītņēmēju sūdzību, pretenziju uzklausīšana, izvērtēšana.
Informācijas apkopošana par kreditētājiem, atbilstoši to uzticamībai un atsaucībai sadarbībā ar kredītņēmējiem un sabiedrību kopumā.
Iedzīvotāju informēšana par uzticamām kreditēšanas firmām, izvērtējot uzņēmumus, par kuriem interesējas cilvēki, kas vēlas aizņemties. Konkrētu piedāvājumu izvērtēšana, sniedzot redzējumu par iespējamajiem “zemūdens akmeņiem” un pozitīvajiem aspektiem, ar ko jārēķinās.
Atbilžu un risinājumu sniegšana kredītņēmējiem, kuriem radušās problēmas sadarbībā ar kreditētāju vai aizņēmuma atdošanu.
Iedzīvotāju informēšana par atbildīgu aizņemšanos, dažādiem aspektiem, kas jāizvērtē pirms lēmuma pieņemšanas. Kā iespējams noteikt savas iespējas aizņēmumu atdot un ar kādiem riskiem iespējams saskarties.