Standarts

Labas prakses standarts:

Lai veicinātu sabiedrības uzticību kreditēšanas firmām, kā arī nodrošinātu tirgus sakārtošanu, kompānijām ir rekomendējoši savu darbību veidot, pamatojoties uz šo labas prakses standartu.

Pakalpojuma, servisa kvalitāte

Pakalpojumu un servisa kvalitātei jāatbilst ne vien likumdošanas normām, bet arī jāapliecina pakalpojuma sniedzēja atbildība pret patērētāju, kurš vēršas pie uzņēmuma ar savu vajadzību. Servisa un pakalpojuma cenai jābūt adekvātai un klientam pieejamam, turklāt klientam jābūt pieejamai informācijai – produkta un servisa aprakstam, lai varētu izdarīt pamatotu lēmumu par sadarbības uzsākšanu ar konkrēto uzņēmumu.
Uzņēmumam jānodrošina cieša un regulāra sadarbība ar KTAC, lai uzturētu cilvēcīgas attiecības ar esošajiem klientiem un iespējami īsā laika periodā rastu risinājumus iespējamām problēmām, konfliktiem, kas var rasties.

Likumdošanas ievērošana

Uzņēmums jāiestājas par pilnīgu likumdošanas normu ievērošanu, tādējādi veicinot tiesiskas valsts attīstību, mudinot uzņēmumus un privātpersonas atbildīgi maksāt nodokļus, vienlaikus sagaidot atbalstu no valsts problēmsituāciju gadījumos (darba nespējas, dabas katastrofu, ģimenes pieauguma u.c. gadījumos).

Savstarpēji cilvēcīgu/cieņpilnu attiecību uzturēšana ar publiku

Neatkarīgi no situācijas kredītdevējam ar sapratni un uzticēšanos jāizturas pret katra kredītņēmēja individuālo apstākļu izvērtēšanu, lai tālāk lemtu par turpmāko sadarbību un meklētu risinājumus problēmām, ja tās radušās saistība ar finanšu līdzekļu atdošanu noteiktajā laika periodā. Lai arī ir skaidri noteikumi, kas jāpilda, aizņemoties naudu, kreditētājs ir gatavs sniegt atbalstu, un meklēt labākos variantus, kā cilvēkam palīdzētu, lai veidotu abpusēji patīkamu sadarbību.

Regulāras, savlaicīgas divvirzienu komunikācijas nodrošināšana

Kreditētājs nodrošina maksimāli plašu un jebkuram cilvēkam pieejamu informāciju par uzņēmumu un tā piedāvātajiem pakalpojumiem. Komunikācija tiek veidota tā, lai tā būtu kā saruna starp kreditētāju un klientu. Kreditētājs vienmēr ir gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem par šim nolūkam paredzēto tālruni, ka arī epastā un komunicējot sociālajos tīklos. Komunikācija ar klientiem tiek nodrošināta regulāri, interaktīvi un savlaicīgi.

Kredītdevēja juridiskie un finanšu jomas speciālisti ir atsaucīgi un iesaistās konsultāciju nodrošināšanā kredītņēmējam, kam KTAC aicinājis sniegt palīdzību un īpašu uzmanību problēmsituāciju risināšanā.

Atbalsts sociāli nozīmīgiem projektiem, idejām

Mēs paši veidojam vidi, kurā dzīvojam, tādēļ kreditētājam iespēju robežās jācenšas iesaistīties sociāli nozīmīgu pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā. Galvenās atbalsta formas var būt vides aizsardzība, sakopšana un iekārtošana, atbalsts un palīdzība sociāli neaizsargātāko cilvēku grupām (bērniem, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm), kā arī kultūras pasākumu atbalsts, kas sniedz attīstību sabiedrībai kopumā.

Vienlīdzības principu ievērošana

Neatkarīgi no mantiskā stāvokļa, dzimuma, vecuma vai citiem raksturojošiem parametriem, visiem cilvēkiem jābūt vienādām tiesībām un noteikumiem attiecība uz pakalpojumu saņemšanu un vienlīdz labu servisu sadarbībā ar kreditētāju. Katram klientam un interesentam, kas vēršas pie uzņēmuma, jābūt īpašam un tam jāvelta nedalīta individuāla uzmanība. Vienlīdzības principi ir vieni no būtiskākajiem taisnīgas uzņēmējdarbības īstenošanā.

Atbalstu