Nebanku kredītdevēji: ekonomikas ministrs grib izslēgt nozari no finanšu tirgus

Nebanku kredītdevēji: ekonomikas ministrs grib izslēgt nozari no finanšu tirgus

Pieņemot Ekonomikas ministrijas sagatavotos priekšlikumus, nebanku kredītdevēji tiks apzināti izslēgti no finanšu tirgus Latvijā, radot komercbankām būtiski labvēlīgākus nosacījumus patēriņa kreditēšanas segmentā. Trešdien, 10. aprīlī, Ekonomikas ministrijas darba grupā Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija atkārtoti sniegs savu redzējumu, norādot uz riskiem, kas saistīti ar nozares iznīcinšanu. Asociācijas biedri aicina valdību ar savu politiku veidot godīgas konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem, nevis radīt priekšrocības komercbankām, lai mākslīgi sagrābtu nebanku kreditēšanas tirgus daļu.

Nebanku kredītdevēji uzskata, ka ministrijas sagatavotie priekšlikumi ir neprofesionāli, turklāt bez jebkāda ekonomiskā pamatojuma. To pierāda ierosinājums nebanku kredītiem noteikt salikto gada procentu likmi 100% apmērā. Pieņemot šādu priekšlikumu, ja kredīts 20 latu apmērā tiek piešķirts uz divām nedēļām, tad maksimālā komisijas maksa, ko nebanku kredītdevēji varēs saņemt, būs 54 santīmi, kas nesedz izmaksas ne darbinieku algām, ne nodokļu nomaksai, ne maksātspējas vērtēšanai, kā arī citus ar pakalpojuma nodrošināšanu saistītos izdevumus. Klienta maksātspējas vērtēšana dažādās datu bāzēs vien izmaksā gandrīz 2 latus.

Saliktā gada procentu likme, ko izmanto Ekonomikas ministrija, vēsturiski tika radīta komercbanku izsniegto kredītu salīdzināšanai, kuru atdošanas termiņš ir virs viena gada. Ja to izmanto īstermiņa kredītu salīdzināšanai, tā rada maldinošu priekšstatu un nav korekti pielietojama.

Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem nav racionāla skaidrojuma, Latvijas nebanku kredītdevēju asociācijai ir pamatotas aizdomas, ka ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts lobē komercbanku intereses, piedāvājot konkrētus risinājumus nebanku kreditētāju izslēgšanas no finanšu tirgus Latvijā. Nebanku kredītdevējiem nav skaidra Ekonomikas ministrijas motivācija regulēt pakalpojuma cenu tirgus apstākļos, kur darbojas 50 uzņēmumi un ir sīva konkurence.

“Ja darba grupa kopā sanāk tikai trīs reizes, tad kvalitatīvu redzējumu par nozares attīstību vidējā termiņā vai ekonomisko pamatojumu konkrētiem priekšlikumiem nav iespējams sagatavot. Nozares uzņēmumus mulsina fakts, ka darba grupas gala ziņojums būtiski neatšķiras no pozīcijas, ko ministrs pauda vēl pirms darba grupa uzsāka savu darbu. Tas savukārt rada nopietnas aizdomas, ka nozares iesaiste bija tikai formāla, lai imitētu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā,” norāda asociācijas vadītāja Baiba Fromane, skaidrojot nozares iesaisti priekšlikumu izstrādē.

Asociācijas biedri aicina valdību un Saeimas deputātus pievērst pastiprinātu uzmanību faktam, ka priekšlikumu par salikto gada procentu likmi 100% apmērā Latvijas Komercbanku asociācija izsūtīja visām iesaistītajām pusēm dažas dienas vēl pirms Ekonomikas ministrija prezentēja savu redzējumu. Asociācijas biedriem liekas absurda situācija, ka komercbankas ir pilntiesīgs padomu devējs ministrijai konkurentu darbības ierobežošanai.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija uzskata, ka nozarei ir nepieciešams atsevišķs likums, kas būtu pārdomāti izstrādāts un ļautu uzņēmumiem būt drošiem par spēles noteikumiem vidējā termiņā. Tāpat asociācija aicina Ekonomikas ministriju turpināt darbu, lai sagatavotu kvalitatīvu redzējumu par nozares attīstību, tai skaitā ekonomisko pamatojumu konkrētiem priekšlikumiem.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija pārstāv uzņēmumus, kuriem ir vairāk nekā 80% no kopējās nozares tirgus daļas. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un valsts reglamentējošās institūcijas, vienlaikus respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.