Ar asociācijas starpniecību grūtībās nonākušie kredītņēmēji varēs pakāpeniski atdot parādus

Ar asociācijas starpniecību grūtībās nonākušie kredītņēmēji varēs pakāpeniski atdot parādus

Lai risinātu problēmu ar grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem, kas aizdevumus ir paņēmuši pie vairākiem nebanku kredītdevējiem, bet nespēj segt savas saistības, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija ir izstrādājusi kārtību, kādā kredītņēmējs un asociācijas biedri turpmāk varēs vienoties par pakāpenisku parādu atmaksu, ievērojot katra kredītņēmēja individuālās iespējas parādus atdot. Jaunā kārtība stāsies spēkā pirmdien, 25. martā.

“Nozares uzņēmumu galvenā problēma šobrīd ir tie kredītņēmēji, kas, vieglprātīgi vai pārāk optimistiski attiecas pret savām finansēm, ir paņēmuši kredītus pie vairākiem aizdevējiem vienlaicīgi, bet nespēj tos atdot. Lai rastu abpusēji izdevīgu risinājumu, asociācija turpmāk pildīs vidutāja funkciju, rūpējoties, lai kredītņēmējs varētu atdot parādu atbilstoši savām iespējām un nokārtot saistības ar asociācijas biedriem,” skaidro Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane.

Lai izmantotu asociāciju kā vidutāju, kredītņēmējam būs jāaizpilda asociācijas izstrādāts iesnieguma paraugs, kas pieejams asociācijas mājas lapā. Iesniegumā būs jānorāda tie uzņēmumi, no kuriem ir paņemts kredīts, kā arī parāda summa un līguma numurs. Lai asociācija varētu sagatavot parāda atmaksas grafika piedāvājumu, iesniegumā būs jānorāda arī vēlamais ikmēneša maksājuma apmērs.

Pēc iesnieguma saņemšanas asociācija izstrādās un sagatavos daudzpusēju vienošanos starp asociācijas biedriem un grūtībās nonākušo kredītņēmēju, kur būs noteikts ikmēneša maksājuma apmērs un termiņš parādu dzēšanai. Atbilstoši parakstītajai vienošanai kredītņēmējam reizi mēnesī būs jāpārskaita uz asociācijas speciāli izveidotu kontu maksājums, ko tālāk asociācija atbilstoši parakstītajai vienošanai sadalīs starp iesaistītajiem kredītdevējiem.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija vidutāja pakalpojumus veiks bez maksas. Lai varētu atpazīt tos nebanku kredītdevējus, kuri vienojušies par šo kārtību, asociācija ir izstrādājusi īpašu atpazīstamības zīmi “Atbildīgs aizdevējs”, kas ir publicēta asociācijas biedru mājas lapās.

Šobrīd nebanku kreditēšanas nozarē grūtības atdot kredītu ilgāk par 30 dienām, ir 6,7% no kopējā kredītņēmēju skaita. Ja salīdzina kavētāju skaitu pret kredītportfeli nebanku kreditēšanas sektorā ar komercbankām, tad to skaits ir līdzīgs. Nebanku kredītēšanas nozarē šis skaitlis ir ap 17%, savukārt komercbankām ir 15%.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija pārstāv uzņēmumus, kuriem ir vairāk nekā 80% no kopējās nozares tirgus daļas. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un valsts reglamentējošās institūcijas, vienlaikus respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.

Iesnieguma forma